Sorbenty – co kryje się pod tą tajemniczą nazwą i co powinieneś o nich wiedzieć?

0
440

W wielu sytuacjach zastosowanie całkowicie naturalnych materiałów może nie do końca okazać się najlepszym rozwiązaniem – m.in. dotyczy to wycieków substancji szkodliwych, żrących, paliw, smarów czy innych środków ropopochodnych. Szczególne okoliczności wymuszają sięgnięcie po szczególne środki – w tym przypadku nie do przecenienia są specjalistyczne sorbenty, będące mieszaniną tworzyw sztucznych, skał i minerałów. Efekt? O wiele większa chłonność, szybsza dezaktywacja chemiczna i biologiczna, a także łatwiejsze usuwanie skutków wycieków czy pożarów. Dzięki sorbentom łatwiej chronić środowisko naturalne, życie ludzi i zwierząt. Jednak ta grupa produktów jest bardzo zróżnicowana i znajduje różne zastosowania. Co warto o nich wiedzieć?

Rodzaje i zastosowania sorbentów

Sorbenty dzielą się według kilku kategorii, dzięki czemu można dostosować najlepsze rozwiązanie do konkretnej sytuacji i szybko usunąć zagrożenie czy wyciek. Pod względem przeznaczenia wyróżnia się sorbenty olejowe, które mają za zadanie wchłaniać substancje oleiste, sorbenty chemiczne, skierowane do substancji niebezpiecznych i żrących (i skutecznie je neutralizujące), hydrofobowe – które wchłaniają substancje oleiste i ropopochodne, ale nie wodę oraz sorbenty uniwersalne. Stosując odpowiedni rodzaj, można skutecznie i dokładnie wyeliminować zagrożenie spowodowane rozlaniem się konkretnej substancji.

Inną osią podziału sorbentów, jest ich forma. Wśród najczęściej spotykanych możemy wyróżnić:

– sorbenty sypkie – granulaty, które można nanosić bezpośrednio na zanieczyszczoną powierzchnię. Po zaabsorbowaniu przez nie czynnika chemicznego można je łatwo zmieść z powierzchni i oddać do utylizacji,

– maty sorpcyjne, których powłoka uniemożliwia wchłonięcie substancji do podłoża, dzięki trwałej powłoce przylegającej do niego. Stosuje się je głównie do neutralizowania substancji toksycznych, mogących również zanieczyścić ziemię (glikol, kwasy, produkty ropopochodne),

– rękawy sorpcyjne – wykorzystywane głównie do ograniczania skutków wycieków w trudnodostępnych miejscach.

Sorbenty w służbie straży pożarnej!

Głównym zastosowaniem sorbentów jest sprawne usuwanie skutków wycieku substancji szkodliwych/trujących/żrących, dlatego naturalnie znajdują one zastosowanie również w Straży Pożarnej. Dzięki temu, że są niepalne, mogą być szeroko wykorzystywane w neutralizowaniu substancji mogących podtrzymywać ogień i prowadzących do jego dalszego rozprzestrzeniania się. Tak więc sorbenty mają szerokie zastosowanie – również w sytuacjach awaryjnych, a zastosowanie sorbentów nie ogranicza się tylko do stacji benzynowych czy pracy przy materiałach niebezpiecznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here