Każdy, kto interesuje się tematem prądu i chciałby kiedykolwiek pracować zawodowo jako elektryk powinien skończyć specjalistyczny kurs oraz przystąpić do egzaminu dającego uprawnienia SEP. Jak zatem cały ten proces wygląda w praktyce?

Czym są uprawnienia sepowskie?

Każde działanie z prądem, nawet to najprostsze wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również kwalifikacji. Rozległa wiedza w dziedzinie elektryki nie jest gwarantem, że nie przytrafi nam się jakiś przypadek, jednak odbycie odpowiedniego kursu oraz zdobycie kwalifikacji może pomóc znacznie zminimalizować ewentualność wystąpienia „wypadku przy pracy” z prądem. Warto podkreślić, że nawet błaha czynność wykonywana być musi przy wyłączonym napięciu zasilającym. Jest to konieczne nawet w przypadku wymiany żarówki, wymiany gniazdka czy też układaniu przewodów zasilających. Są jednak takie momenty, kiedy praca na otwartym obiegu jest konieczna i tutaj do wykonywania jakichkolwiek pomiarów czy kontroli elektryk musi mieć odpowiednie uprawnienia sepowskie. Kwalifikacje takie można zdobyć dzięki zapisaniu się na specjalistyczny kurs organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (czyli w skrócie SEP).

Uprawnienia SEP – jak je zdobyć?

SEP uprawnienia można zdobyć dzięki zapisaniu się na specjalistyczny kurs, podczas którego kursanci dowiedzą się całej masy bardzo istotnych informacji niezbędnych przy pracy z prądem. Nie trzeba ukończyć żadnej specjalistycznej szkoły o odpowiednim profilu, jednak ukończenie kursu, a następnie podejście i zdanie egzaminu daje uprawnienia elektrykowi do wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych. Aby jednak móc przystąpić do takiego kursu należy spełniać dwa podstawowe warunki: kursant musi mieć ukończony osiemnasty rok życia (a więc musi spełniać warunek pełnoletności), a także musi posiadać wykształcenie przynajmniej na poziomie podstawowym. SEP uprawnienia nie wydaje jednak bezterminowo i warto pamiętać o tym, że certyfikat musi być odnawiany co pięć lat. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia kursu, elektryk będzie miał pełen zakres uprawnień elektrycznych, a także zdobędzie bardzo szeroką wiedzę o tym, w jaki sposób bezpiecznie wykonywać różnego rodzaju pomiary, renowacje, konserwacje, montaże, obsługi czy naprawy na włączonym napięciu zasilającym. Oprócz obszernej wiedzy dla tego zawodu istotne jest również wieloletnie doświadczenie i praktyka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here