Jeżeli chcesz płynnie posługiwać się językiem angielskim, musisz przede wszystkim często go używać. Jedną z opcji, która pomoże Ci przezwyciężyć strach przed używaniem języka obcego, jest wzięcie udziału w kursie online. Coraz więcej szkół oprócz polskich lektorów, zatrudnia native speakerów, czyli osoby, które znają język angielski od podszewki. Kim są i dlaczego warto skorzystać z tego rodzaju lekcji?

Native speaker – kto to jest?

Jest to osoba, której pierwszym językiem jest angielski – a więc taka, która urodziła się lub wychowywała na terenie kraju anglojęzycznego. Native speaker nie musi zastanawiać się nad poprawnością swoich wyrażeń, ponieważ mówi pewnie i płynnie. Dodatkowo, najczęściej osoba, która pełni funkcję native speakera, nie zna języka polskiego, co wymusza na kursantach używanie jedynie języka, którego się uczą. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko łatwiej jest nauczyć się praktycznych zwrotów i słówek, które używane są na co dzień przez osoby porozumiewające się w danym języku, ale umożliwia ono również poznanie ciekawych anegdot, które jeszcze bardziej poprawią proces zapamiętywania poszczególnych faktów, zwrotów i zasad gramatycznych.

Zalety lekcji z native speakerem

Jeżeli korzystasz z zajęć, które prowadzi native speaker, nie masz zwykle możliwości posługiwania się językiem ojczystym. W przypadku lekcji prowadzonych przez osoby mówiące po polsku bardzo często, gdy dochodzi do pojawienia się blokady językowej lub brakuje słownictwa, kursanci pomagają sobie polskimi słówkami, nawet wtedy, gdy kurs prowadzony jest całkowicie w języku obcym i nie powinno się używać języka ojczystego podczas zajęć. Jednak, gdy lekcje prowadzi osoba, która zrozumie Cię tylko wtedy, gdy mówisz po angielsku, konieczne staje się odpowiedanie na zadane pytanie, korzystając z takiego wachlarza słownictwa, jakie udało Ci się opanować. Jest to niezwykle przydatna umiejętność, którą z pewnością wykorzystasz w każdej rozmowie.

Native speaker – dlaczego warto?

Takie rozwiązanie pomoże Ci przełamać barierę językową i zmusi do praktycznego wykorzystywania wiedzy. Dzięki regularnym konwersacjom nabierzesz wprawy i usystematyzujesz poznane słownictwo. Osłuchasz się również z oryginalnym akcentem, który często jest mniej zrozumiały niż ten, który przedstawiany jest na materiałach audio lub który prezentują polscy lektorzy. Coraz więcej miejsc oferuje lekcje prowadzone przez native speakerów – jedną z nich jest szkoła Lincoln, która umożliwia również korzystanie z zajęć w formie online.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here