Jakim odpadem jest stara komórka?

Zużyty telefon komórkowy, nienadający się do dalszego użytku zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowić będzie odpad. Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska, zużyty telefon komórkowy sklasyfikujemy w grupie 16 02 – obejmującej nieujęte w innych grupach odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W zależności od obecności niebezpiecznych baterii lub akumulatorów, zużyty telefon komórkowy sklasyfikujemy pod kodem 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, lub pod kodem 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (czyli niezawierające niebezpiecznych elementów).

W świetle przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zużyte telefony komórkowe zalicza się do grupy sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy użytkownik sprzętu jest zobowiązany do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt.

W przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, a więc wchodzącego w skład tzw. odpadów komunalnych, właściwa będzie klasyfikacja tego rodzaju odpadu pod kodem 20 01 35* – obejmującym zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki lub 20 01 36 – obejmującym zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (niezawierające niebezpiecznych składników).


Podstawa prawna: