ZANIECZYSZCZENIA ONLINE

Przyznam od razu, że test masek smogowych zaprezentowany na stronach społecznego ruchu Krakowski Alarm Smogowy lekko mnie rozbawił. Nieco mniej rozbawiły mnie ich ceny a ochota do śmiechu przeszła zupełnie gdy zrozumiałem, że oni tak na poważnie. Mieszkam pod Poznaniem i od kiedy kilka lat temu sąsiedzi przestali ogrzewać domy zmielonymi oponami (świadomość kary a nie świadomość ekologiczna) powietrze mamy całkiem niezłe. A w Krakowie ludzie porównują skuteczność filtrów, żeby nie zabijało ich to co wciągają do płuc. Myślę, że już niedługo planując dłuższy wyjazd będziemy sprawdzać, czy na miejscu oprócz tego co zwykle pakujemy do walizki nie przyda nam się taka maska a mapy zanieczyszczeń powietrza będą tak samo popularne jak mapy prognozy pogody.

Aplikację na Androida pokazującą zanieczyszczenie powietrza w największych miastach w Polsce ściągnęło do tej pory ponad 50 tysięcy osób. Ta liczba nie rzuca na kolana, ale jej możliwości podobnie jak opinie użytkowników robią wrażenie. Mogą oni śledzić na bieżąco stopień zanieczyszczenia powietrza w odniesieniu do norm pyłami, tlenkiem węgla, dwutlenkiem siarki i azotu oraz benzenem. Wskazania w aplikacji są aktualizowane na bieżąco w oparciu o dane z kilkudziesięciu stacji pomiarowych w całej Polsce.

Podobną usługę uruchomił Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, która prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6).

Od kwietnia na stronie inspektoratu można również śledzić zanieczyszczenie powietrza ozonem i to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Ozon w wyższych warstwach atmosfery (10 – 15 km ) chroni życie na Ziemi, gdzie tworzy barierę dla zabójczego promieniowania ultrafioletowego. Jednak substancja ta jest szkodliwa dla zdrowia ludzkiego (dla zwierząt i roślin również), dlatego jej wysokie stężenia w warstwie atmosfery przy powierzchni ziemi powinien budzić niepokój. Ozon przyziemny powstaje naturalnie np. w wyniku wyładowań atmosferycznych lecz dopiero wysokie stężenia spowodowane działalnością człowieka powodują negatywne skutki zdrowotne.

Przekroczenia poziomów dopuszczalnych ozonu troposferycznego stanowią jeden z głównych problemów zanieczyszczenia powietrza w skali europejskiej. Już kilkugodzinne narażenie na wysokie stężenie ozonu może powodować podrażnienie dróg oddechowych, trudności w oddychaniu oraz uszkodzić płuca. Najbardziej niebezpieczne jest to zjawisko dla dzieci oraz osób starszych.

Monitor jakości powietrza