Wzory zaświadczeń potwierdzających recykling oraz inne niż recykling procesy odzysku

Dnia 23 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz.U.2015.112) określające wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

Wzory zaświadczeń są dołączone do rozporządzenia w postaci załączników.

W pierwszej kolejności zarówno we wzorze zaświadczenia potwierdzającego recykling jak i we wzorze zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku należy zaznaczyć dla kogo jest przeznaczony egzemplarz – są trzy możliwości:

  1. Osoby prowadzącej zakład przetwarzania przekazującego odpady do recyklingu /przekazującego odpady do innych niż recykling procesów odzysku (w przypadku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku),
  2. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
  3. Prowadzącego działalność w zakresie recyklingu/prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku(w przypadku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku).

Następnie należy zaznaczyć za jaki okres wystawiono zaświadczenia.

W dalszej części należy podać dane personalne, takie jak:

  • NIP,
  • REGON,
  • adres firmy,
  • numer rejestrowy – indywidualny numer rejestrowy nadany przez urząd marszałkowski w momencie dokonania wpisu do rejestru,

prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku oraz prowadzącego zakład przetwarzania.

W ostatniej części zaświadczeń należy podać informacje dotyczące:

  • kodu i nazwy rodzaju odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjmowanych do recyklingu lub przyjmowanych do innych iż recykling procesów odzysku (w przypadku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku),
  • masy odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjmowanych do recyklingu lub masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjmowanych do innych niż recykling procesów odzysku (w przypadku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku). Masę odpadów należy podać z dokładnością do jednego kilograma.

W ostatniej kolumnie należy podać oznaczenie procesu recyklingu z podaniem odpowiedniego typu poprzez zastosowanie odpowiedniego symbolu procesu recyklingu. Natomiast w przypadku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku należy podać oznaczenie innego niż recykling procesu odzysku poprzez zastosowanie odpowiedniego symbolu.

Podstawa prawna: