Co zmieni się w ustawie śmieciowej?

Ustawa o utrzymaniu czystości i prządku w gminach w obecnym zapisie obowiązuje od stycznia 2012 roku. W tym roku czekamy na jej nowelizację. 25 stycznia 2013 roku zmianę do ustawy śmieciowej przegłosował sejm, a 30 stycznia senat przyjął ją bez poprawek. Teraz czekamy tylko na podpis prezydenta.

Co wnosi zmiana do ustawy śmieciowej?

Zasadniczą zmianę jaką wnosi ustawa jest sposób naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dotychczas ustawa narzucała wybranie na terenie danej gminy tylko jednej z 3 metod wymienionych w ustawie:

– liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość × stawka,

– ilość zużytej wody z danej nieruchomości × stawka,

– powierzchnia lokalu × stawka.

Nowelizacja do ustawy przewiduje, ze gminy będą mogły zastosować różne metody naliczania opłat w poszczególnych częściach gminy np. tam gdzie jest sieć wodociągowa na podstawie zużycia wody, a na pozostałych terenach na podstawie np. liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Ponadto stawki opłat mogą być zróżnicowane w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich oraz od rodzaju zabudowy. Rada gminy może również wprowadzić zwolnienia z opłat śmieciowych lub nawet ustanowić dopłaty dla właścicieli nieruchomości.

Co to oznacza dla gmin i dla mieszkańców?

Gminy na ustalenie wysokości opłaty śmieciowej miały czas do końca grudnia 2012 r., jednak dużo gminy wstrzymało się z tym do czasu wejścia w życie nowelizacji do ustawy. Te gminy, które już uchwaliły metodę oraz stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, mogą ale nie muszą, zastosować się do wprowadzonych zmian.

Nowelizacja ustawy śmieciowej wprowadza również ułatwienia dla mieszkańców. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można składać również drogą elektroniczną.

Znowelizowana ustawa ma dawać gminom większe możliwości i większą elastyczność w naliczaniu stawek opłat. Z drugiej strony, właściciele nieruchomości, którym narzucono wyższe opłaty śmieciowe niż sąsiadom, mogą czuć się poszkodowani.

Podstawa prawna: