Odpady – co się z nimi dzieje?

Odpady – co się z nimi dzieje? Wypełniony śmieciami worek wrzucamy do kontenera. Część z nas segreguje odpady. Plastik, szkło i papier wyrzucamy do specjalnie przeznaczonych pojemników w odpowiednich kolorach. W niektórych gminach mieszkańcy kupują specjalne kolorowe worki, w których zbierają swoje posegregowane odpady.

Surowce wtórne – klasyfikacja odpadów

Co to są surowce wtórne? Surowce wtórne – to pojęcie zwyczajowe. Nie mamy ustawowej definicji czym są surowce wtórne. Możemy je określić jako odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu. Poddawane są procesowi recyklingu, czyli odzyskowi, który polega na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.