Rodzaje opakowań, co do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości metali ciężkich w opakowaniach

Rodzaje opakowań, co do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości metali ciężkich w opakowaniach

28 stycznia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 roku określające rodzaje opakowań do których nie stosuje się wymagań dotyczących nieprzekraczania maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego zwanych „metalami ciężkimi” w opakowaniu na poziomie 100 mg/kg. W rozporządzeniu tym brano pod uwagę właściwości fizyczne oraz skład chemiczny opakowań, ryzyko powstania zagrożeń dla środowiska, a także życie i zdrowie ludzi. Na tej liście znalazły się następujące rodzaje opakowań: opakowania szklane, opakowania w postaci skrzyń i palet z tworzyw sztucznych. W opakowaniach szklanych : maksymalna suma zawartości metali ciężkich nie może przekraczać 200 mg/kg, metale ciężkie nie mogą być wprowadzane celowo, jeśli wystąpi przekroczenie zawartości metali ciężkich to na skutek użycia do produkcji materiałów […]