Raport KOBIZE do końca lutego

Raport KOBIZE do końca lutego

Każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek złożenia corocznego raportu o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) do 28 lutego 2015 roku. Obowiązek składania raportów KOBiZE dotyczy:  „dużych podmiotów” prowadzących instalacje, objętych pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów;  „małych podmiotów” prowadzących na terenie swoich zakładów wyłącznie instalacje, nie wymagające pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Raporty KOBiZE należy złożyć do końca lutego (28/29) każdego roku. Obowiązek sporządzania raportu pojawił się 2011 roku. Zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych […]

Raport KOBiZE – uwaga termin!! 28 luty!!

Do KOBiZE czyli Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami podmioty korzystające ze środowiska składają raport o wielkości emisji. Do zadań KOBiZE należy prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, w ramach której KOBiZE przyjmuje roczne raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza (tzw. raporty KOBiZE). Termin składania raportów KOBiZE Raporty KOBiZE składamy do końca lutego każdego roku. Raporty powinny być wprowadzone przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie. Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej Bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do […]

Raport CO2 do KOBiZE. Termin: 31 marca!!

Jak zrobić raport do KOBIZE? Do zadań KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) należy administrowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w ramach którego KOBiZE przyjmuje roczne raporty o wielkości emisji gazów cieplarnianych (tzw. raporty CO2).