Rodzaje odpadów medycznych i dpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

Rodzaje odpadów medycznych i dpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

W dniu 22 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz.U.2015.1116). Zgodnie z tym rozporządzeniem są 2 rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny. Są to: 18 01, czyli Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej; 18 02, czyli Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. Do odpadów grupy 18 01, których odzysk jest dopuszczalnych zaliczamy: 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03); 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy); 18 01 06* – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne; 18 01 07 – Chemikalia,w  […]