Rodzaje opakowań, co do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości metali ciężkich w opakowaniach

Rodzaje opakowań, co do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości metali ciężkich w opakowaniach

28 stycznia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 roku określające rodzaje opakowań do których nie stosuje się wymagań dotyczących nieprzekraczania maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego zwanych „metalami ciężkimi” w opakowaniu na poziomie 100 mg/kg. W rozporządzeniu tym brano pod uwagę właściwości fizyczne oraz skład chemiczny opakowań, ryzyko powstania zagrożeń dla środowiska, a także życie i zdrowie ludzi. Na tej liście znalazły się następujące rodzaje opakowań: opakowania szklane, opakowania w postaci skrzyń i palet z tworzyw sztucznych. W opakowaniach szklanych : maksymalna suma zawartości metali ciężkich nie może przekraczać 200 mg/kg, metale ciężkie nie mogą być wprowadzane celowo, jeśli wystąpi przekroczenie zawartości metali ciężkich to na skutek użycia do produkcji materiałów […]

Sposób ustalenia sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniach

Sposób ustalenia sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniach

31 stycznia 2015 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U.2015.170) Powyższe rozporządzenie określa: zasady pobierania próbek opakowań do badań, wzór służący ustaleniu zawartości każdego z metali w poszczególnych materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania, wzór służący ustaleniu sumy zawartości tych metali w opakowaniu. Zasady pobierania próbek opakowań do badań: Próbki do badań pobiera się w sposób losowy z reprezentatywnych opakowań lub też materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań. Próbki muszą być czyste, tak więc przed badaniem należy zadbać o to, aby próbki oczyścić ze śladowych ilości zanieczyszczeń. Dla każdej próbki wykonuje się odrębne badanie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego. Wzór służący ustaleniu zawartości każdego z metali w poszczególnych materiałach wykorzystanych […]

Sprawozdania OPAK

Kto i kiedy składa sprawozdanie OPAK? Sprawozdanie OPAK dotyczy masy wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku. Obowiązek składania sprawozdania przez przedsiębiorców nakłada ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.