Kontrola WIOŚ – potrzebne dokumenty

Kontrola WIOŚ – potrzebne dokumenty

Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawie o odpadach czy przepisom prawa wodnego. Kontrola WIOŚ ma m.in. na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Warto więc wiedzieć, jakie dokumenty przygotować do kontroli. W zależności od rodzaju kontroli będą potrzebne różne dokumenty. Dane identyfikacyjne podmiotu oraz charakterystyka prowadzonej działalności: NIP, REGON, PKD, EKD; lokalizacja jednostki, powierzchnia terenu, akt własności terenu lub umowa dzierżawy, odpis aktualny z KRS; rodzaj prowadzonej działalności (opis technologii – rodzaj i wielkość produkcji, daty uruchomienia, daty większych modernizacji i zmian technologicznych, zużycie surowców); zatrudnienie, ilość godzin pracy zakładu w ciągu doby, ilość dni pracy w ciągu roku; legalność działalności wg przepisów prawa budowlanego: wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, posiadane decyzje z zakresu prawa budowlanego […]

Do czego uprawniony jest Inspektor Ochrony Środowiska podczas wykonywania kontroli?

Prowadzisz przedsiębiorstwo? Twoja działalność podlega wymogom prawa ochrony środowiska? Sprawdź do czego uprawniony jest Inspektor Ochrony Środowiska podczas wykonywania kontroli? Do kontroli upoważniony jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz upoważnieni pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska.