Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – definicja

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – definicja

Co  to jest RIPOK? Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: