SUBSTANCJE PRIORYTETOWE – DEFINICJA

Co to są substancje priorytetowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawyPrawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadza się pojęcie substancje priorytetowe. Są to substancje lub grupy substancji, których emisje do wód należy stopniowo ograniczać, a w przypadku priorytetowych substancji niebezpiecznych – stopniowo usuwać ze środowiska wodnego w celu ich wyeliminowania.

Do substancji priorytetowych zaliczane są m.in.: benzen, kadm, nikiel, ołów, rtęć, benzo(a)piren. Listę substancji priorytetowych zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny, aktualny na dzień 25 lipca 2014 r.

Podstawa prawna