Jak prawidłowo zakwalifikować kod odpadu dla styropianu?

Jak wybrać kod odpadu, który umożliwi wykonanie prawidłowej ewidencji odpadów? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że kod przydziela się w zależności od miejsca powstawania tego odpadu. Zasadniczo spotykamy się w praktyce z dwoma możliwościami.

Jeśli styropian pochodzi z ocieplania budynków jest to materiał izolacyjny, który sklasyfikujemy pod kodem odpadu 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 do 17 06 03.

Natomiast styropian stosowany do pakowania produktów w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem, jest opakowaniem. Zatem powinniśmy nadać mu kod 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Opakowaniami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy opakowaniowej są wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie.

Uwaga! Należy pamiętać, że odpad opakowaniowy podlega obowiązkowi odzysku i recyklingu. Przedsiębiorca jest zobowiązany do uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu określonych na dany rok w rozporządzeniu Ministra Środowiska. W przypadku ich nieuzyskania musi wpłacić opłatę produktową.

Korzystając z powyższej wiedzy będziesz mógł bez problemu wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu, czyli prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 5 listopada 2012 r.


Podstawa prawna: