16Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich rocznych sprawozdań o odpadach. Termin złożenia sprawozdań mija 15 marca 2014 roku.

 

 

Do składania sprawozdania z odpadów zobowiązani są posiadacze odpadów czyli zakłady produkcyjne, urzędy oraz przedsiębiorstwa wytwarzające odpady oraz zajmujące się ich zbieraniem lub przetwarzaniem. Zbiorcze zestawienia sporządza się w oparciu o prowadzoną ewidencje odpadów – karty przekazania odpadówkarty ewidencji odpadów. Za brak złożenia sprawozdania może grozić kara grzywny od 500 zł do nawet 8 500 zł.

 

 

Zachęcamy do skorzystania z programu on-line do wykonywania rocznego sprawozdania odpadowego, który dostępny jest na ekolia.pl w zakładce OFERTA. Program dedykowany jest głównie małym i średnim przedsiębiorstwom wytwarzającym odpady, które samodzielnie, bez konieczności zatrudniania specjalistów ds. ochrony środowiska, chcą rozliczyć się z gospodarki odpadami. Program umożliwia w prosty, szybki i przede wszystkim tani sposób sporządzić kompletne sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego. Po zarejestrowaniu się, wypełnieniu formularza sprawozdania i uiszczeniu opłaty można wydrukować gotowe sprawozdanie i złożyć je w urzędzie marszałkowskim.

 

 

Podstawa prawna