Kiedy i jakie sprawozdania składać do GIOŚ!

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005.180.1495). Podmioty gospodarujące zużytym sprzętem zobowiązane są do składania rocznych lub półrocznych sprawozdań do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W zależności od rodzaju działalności składane są różne sprawozdania w określonych terminach.

W tabeli poniżej przedstawiono sprawozdania, terminy i podmioty zobowiązane do ich składania oraz rozporządzenia w których znajdują się wzory tych sprawozdań.

Sprawozdania przekazuje się w formie pisemnej na adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa lub w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym na adres skrzynki podawczej GIOŚ: www.gios.gov.pl/esp/

 

Lp.

Rodzaj sprawozdania Podmiot zobowiązany do złożenia sprawozdania

Wzór sprawozdania

28 lutego 2013 (za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.)
10 lipca 2013 (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.)

1

Zaświadczenie potwierdzające recykling Prowadzący działalność w zakresie recyklingu

Dz.U.2009.172.1342

2

Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku

Dz.U.2009.172.1342

10 marca 2013 (za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.)
20 lipca 2013 (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.)

1

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie Prowadzący zakład przetwarzania

Dz.U.2009.122.1017

15 marca 2013 r. (za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.)
31 lipca 2013 r. (za okres od 1 stycznia do 31 czerwca 2013 r.)

1

Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu Wprowadzający sprzęt

Dz.U.2009.72.627

2

Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwianiu Wprowadzający sprzęt

Dz.U.2009.102.856

3

Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu Zbierający zużyty sprzęt

Dz.U.2009.81.682

4

Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie Prowadzący zakład przetwarzania

Dz.U.2009.81.683

5

Sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu Prowadzący działalność w zakresie recyklingu

Dz.U.2009.81.684

6

Sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku

Dz.U.2009.81.684

15 marca 2013 r.

1

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu Wprowadzający sprzęt

Dz.U.2009.102.856

2

Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt Wprowadzający sprzęt

Dz.U.2009.94.783

3

Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu Wprowadzający sprzęt

Dz.U.2009.94.784