Czy supermarkety muszą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów?

Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2 000 m2 są obowiązane do prowadzenia na własny koszt selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej, według rodzajów odpadów określonych w przepisach o odpadach.

Czy sklepowe torby reklamowe wlicza się do opłaty produktowej?

Jeśli przedsiębiorca prowadzi sklep o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub sieć sklepów o łącznej powierzchni handlowej pow. 5 000 m2, podlega przepisom ustawy. Do masy opakowań wprowadzonych na rynek wlicza się wówczas wszystkie opakowania, w które pakowane są produkty w tych jednostkach. Dotyczy to również torebek, które są umieszczone przy kasach i w które klient pakuje kupione produkty.

Opłatę produktową nalicza się na podstawie prowadzonej ewidencji opakowań. Sprawdź jak powinna ona wyglądać.

Uwaga! Ewidencję muszą też prowadzić firmy, które rozliczają się z opłaty produktowej za pośrednictwem organizacji odzysku. Na tej podstawie ustalają bowiem, z jakiej ilości odpadów rozlicza się z nimi organizacja.

 

Podstawa prawna: