Składanie sprawozdań OŚ-OP 1 do 31 marca

Do 31 marca 2015 roku do urzędów marszałkowskich należy złożyć sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1).

Sprawozdaniewysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP 1 dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, którzy:

  • nie realizują obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
  • realizują obowiązek odzysku i recykling odpadów opakowaniowych samodzielnie;
  • realizują obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych poprzez organizacje odzysku opakowań.

sprawozdaniu OŚ-OP1 należy wyliczyć należną opłatę produktową. Sposób obliczenia opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy z dnia13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888). Wyliczoną wysokość opłaty produktowej należy uiścić na konto danego urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.
Termin składania sprawozdania OŚ-OP1 mija 31 marca każdego roku za rok poprzedni.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) ze sprawozdawczości OŚ-OP1 przed urzędem marszałkowskim zwolnione są przedsiębiorstwa, które współpracują z organizacją odzysku. To ona składa w imieniu przedsiębiorcy sprawozdanie OŚ-OP1.

Sprawozdawczość OŚ-OP1 obowiązuje do 5 lat wstecz, a za niezłożenie grozi kara grzywny. Tak więc przedsiębiorca powinien uzupełnić zaległości (jeśli takowe posiada) jak najszybciej, bo im szybciej uzupełni zaległości, tym mniejsze zapłaci odsetki.

Podstawa prawna: