Co to jest recykling organiczny?

Recykling organiczny – to obróbka tlenowa lub beztlenowa odpadów, w tym kompostowanie odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan. Składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

Kompostowanie (recykling organiczny) to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy – bakterie tlenowe, nicienie, etc. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Kompostowanie znajduje zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie, pozwalając na wykorzystanie odpadków z gospodarstw rolniczych i domowych. Wykonuje się je w pryzmach kompostowych. Kompost uzyskany w wyniku tego zabiegu jest nawozem organicznym.

Nowe pojęcia, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer) czy pośrednik w obrocie odpadami (broker) definiuje nowa ustawa o odpadach, która wejdzie w życie 23 stycznia 2013 r.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 8 stycznia 2013 r.

Podstawa prawna: