Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na rynek zarówno opakowania jak i produkty w opakowaniach. Czy jesteś też w tej grupie?

Roczne poziomy odzysku i recyklingu jakie firma musi osiągnąć ustalone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2007.109.752). Jeżeli firma temu nie sprosta, zobowiązana jest do płacenia sankcji – opłaty produktowej.

 Jakie są poziomy odzysku i recyklingu?

Poziom odzysku i recyklingu to ilość odpadów opakowaniowych i poużytkowych, które przedsiębiorca musi zebrać oraz poddać odzyskowi i recyklingowi w stosunku do ilości opakowań które wprowadził na rynek. Z rozporządzenia wynika, że w 2012 roku poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powinien wynosić dla:

– opakowania razem (odzysk) – 57%,

– opakowania razem (recykling) – 45%

– opakowania z tworzyw sztucznych – 20%,

– opakowania z aluminium – 48%,

– opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej – 42%,

– opakowania z papieru i tektury – 56%,

– opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułami – 49%,

– opakowania z drewna – 15%.

Należy pamiętać, że przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się opakowań po produktach leczniczych, po środkach niebezpiecznych oraz produktów, które są częściami składowymi lub przynależnościami towarów wyeksportowanych lub wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Ilość odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz sposób odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorca ustala sam na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling. Można je uzyskać od firm którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Przykładowo wyglądałoby to następująco:

Firma wprowadza na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i aluminium. W jednym roku wprowadziła 390 kg opakowań z tworzyw sztucznych i 220 kg z aluminium. Ma również potwierdzenie odzysku 210 kg odpadów opakowań z tworzyw sztucznych i 140 kg z aluminium. W takim przypadku poziom odzysku wynosi:

Poziom odzysku = (210 + 140)/(390 + 220)*100% = 57%

Podstawa prawna: