Organizacja odzysku przejmuje od przedsiębiorców i realizuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Przedsiębiorca przekazuje organizacji odzysku informacje o ilościach opakowań wprowadzanych na rynek. Na tej podstawie organizacja odzysku zapewnia realizację obowiązku nawiązując współpracę z recyklerami.

Takie rozwiązanie daje wiele korzyści przedsiębiorcy. Realizacja obowiązku za pośrednictwem organizacji odzysku to niższy koszt niż opłata produktowa. Torganizacja odzysku składa w imieniu przedsiębiorcy sprawozdanie OŚ-OP1. Przedsiębiorca powiadamia jedynie urząd marszałkowski o zawarciu umowy z organizacją odzysku.

Każdy przedsiębiorca (nawet ten, który ma podpisaną umowę z organizacją odzysku), podlegający ustawie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji opakowań wprowadzanych na rynek wraz z produktami. Ewidencja ta jest podstawą do określenia masy odpadów opakowaniowych, które mają być poddane odzyskowi i recyklingowi. Ustawa nie określa wzoru ewidencji, można ją prowadzić chociażby w zeszycie. Zgodnie z art. 11 ustawy ewidencja ta musi zawierać:
• dane o masie i rodzajach wprowadzanych na rynek opakowań,

• nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy,

• datę i podpis osoby upoważnionej do jej sporządzenia.

Czym więc kierować się przy wyborze organizacji odzysku?

Nie wystarczy sugerować się tylko cenami za odzysk i recykling poszczególnych grup materiałowych odpadów opakowaniowych. Warto sprawdzić wiarygodność danej organizacji odzysku.

Certyfikaty – warto zwrócić uwagę czy organizacja posiada certyfikat ISO 9001, ISO 14001 oraz czy jest zarejestrowana w EMAS.

Urząd marszałkowski – jaka jest opinia urzędu na temat danej organizacji? Czy organizacja odzysku posiada list polecający z urzędu właściwego dla jej siedziby?

COBRO – czy dana organizacja odzysku znajduje się na liście referencyjnej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań?

Aktualnie znajdują się na niej tylko 3 organizacje odzyskulista referencyjna COBRO.

Podstawa prawna: