Organizacja ekologiczna – to organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona środowiska. Inne cele takich organizacji to: poznanie problemów środowiska, uświadomienie ich społeczeństwu, wywieranie wpływu na władzę, powodowanie zasadniczej zmiany stosunku do przyrody.

Organizacje ekologiczne podejmują spontaniczne i niezależne zbiorowe działania na rzecz ochrony i kształtowania środowiska naturalnego.

Przykładowe organizacje ekologiczne w Polsce:

Fundacja WWF;

Liga Ochrony Przyrody;

Polski Klub Ekologiczny;

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych;

Centrum Prawa Ekologicznego;

Klub Gaja;

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”;

Greenpeace;

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”;

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”;

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt ARKA;

Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń;

Towarzystwo na rzecz Ziemi;

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”;

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć;

VIVA Akcja dla zwierząt.

 

 

Podstawa prawna: