Jak naliczać opłatę marszałkowską  w firmie transportowej?

W firmie jest samochód osobowy, ciężarowy lub autobus? Jest napędzany benzyną, olejem napędowym lub gazem? Jesteś zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji pojazdów.

Przy naliczaniu opłaty środowiskowej powstaje problem, ponieważ stawki opłat jednostkowych podane są w złotych za tonę (Mg), a benzynę, olej czy gaz tankuje się w litrach i to one podawane są na fakturach. Dlatego konieczne jest przeliczenie litrów na tony. Do tego trzeba znać gęstość paliw. Przeliczniki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Zgodnie z nim litr paliwa należy przeliczać przyjmując, że gęstość:

benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,

oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,

sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,

biodiesla wynosi 0,84 kg/l,

gazu płynnego propan-butan wynosi 0,5 kg/l.

Podstawą naliczania opłaty środowiskowej jest obliczenie wielkości wprowadzanego ładunku zanieczyszczeń.


PRZYKŁAD

Firma posiada samochód osobowy, który po raz pierwszy został zarejestrowany przed dniem 31 grudnia 1992 r. W trakcie jego eksploatacji w II półroczu 2012 r. zużyto 2 150 l benzyny. Wyliczenie opłaty marszałkowskiej:

ilość paliwa: 2 150 l,

gęstość benzyny: 0,755 kg/l,

2 150 l × 0,755 kg/l = 1 623,25 kg (1,62325 Mg),

stawka opłaty na 2012 r.: 70,33 zł/Mg,

opłata: 1,62325 Mg × 70,33 zł/Mg = 114,16 zł.

Przedsiębiorca nie musi uiszczać opłaty środowiskowej w przypadku gdy nie przekracza ona 400 zł. Pamiętaj, że od roku 2013 zmieniają się przepisy i nie będzie się wnosić opłaty marszałkowskiej, której wysokość nie przekracza 800 zł.

Podstawa prawna: