Ogrzewanie – jak liczyć opłatę za korzystanie ze środowiska

 Jak liczyć opłatę marszałkowską od kotłów?

Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska zależy także od tego jakie kotły grzewcze wykorzystuje dana firma. Inne stawki są za emisje z kotłów węglowych, a inne na olej opałowy czy drewno. Przy wyliczaniu opłaty środowiskowej w przypadku spalania paliw w kotłach o mocy cieplnej do 5 MW, stawkę ryczałtową dla danego paliwa mnoży się przez ilość spalonego paliwa w tonach.

WZÓR

opłata środowiskowa = zużycie paliwa w tonach x jednostkowa stawka obowiązująca w danym roku

PRZYKŁAD

Firma korzysta z kotła na olej opałowy (o zawartości siarki nie większej niż 1%). Stawka jednostkowa za tonę tego paliwa w 2012 r. wynosi 10,60 zł. W pierwszym półroczu 2012 roku przedsiębiorca zużył 15 ton (Mg) oleju opałowego.

opłata środowiskowa = 10,60 zł/Mg x 15 Mg

opłata środowiskowa = 159,00 zł

W omawianym przykładzie firma nie musi wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska. Jednak jeżeli po dodaniu należnych opłat za korzystanie ze środowiska w innych źródłach (np. emisji gazów z silników spalinowych w firmowych samochodach) suma przekroczy 400 zł, to trzeba uiścić opłatę. Bez względu na to czy obowiązek uregulowania należności powstanie czy nie, przedsiębiorca musi przedstawić we właściwym urzędzie marszałkowskim i wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska odpowiednią ewidencję, która posłużyła do obliczenia wysokości opłaty środowiskowej.

Podstawa prawna:

 Powiązane artykuły

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz