Odpady – co się z nimi dzieje?

Wypełniony śmieciami worek wrzucamy do kontenera. Część z nas segreguje odpady. Plastik, szkło i papier wyrzucamy do specjalnie przeznaczonych pojemników w odpowiednich kolorach. W niektórych gminach mieszkańcy kupują specjalne kolorowe worki, w których zbierają swoje posegregowane odpady. Pozbywamy się śmieci z domu i problem teoretycznie znika. Ale co dalej dzieje się ze śmieciami?

Wysypisko śmieci

Po śmieci przyjeżdża śmieciarka i wywozi je na składowisko odpadów. W Polsce większość wyrzucanych do kosza śmieci trafia na wysypisko. Składowisko odpadów to nic innego jak dziura wykopana w ziemi zapełniona śmieciami. Nie wszystkie składowiska spełniają europejskie wymogi ochrony środowiska. Na wysypiskach powstaje gaz wysypiskowy, który jest źródłem smrodu i gwałtownych wybuchów, pochłania tlen, zatruwa powietrze oraz wody powierzchniowe, zagrażając roślinom, zwierzętom, a co za tym idzie – ludziom. Gaz wysypiskowy można wykorzystać do produkcji energii, ale tylko kilkanaście wysypisk zainwestowało w instalacje do wykorzystania tego gazu. Ze składowiska śmieci o powierzchni około 15 ha można uzyskać ok. 40 GWh „zielonej energii” w ciągu roku!

Jednak nie wszystkie śmieci muszą trafić od razu na składowisko odpadów. Nieposegregowane odpady mogą trafić do sortowni.

Sortownia odpadów

W sortowni wykorzystywane są m.in. przesiewacze, które rozdzielają odpady według ich wielkości. Specjalne separatory, które wykorzystują magnesy czy siłę grawitacji, oddzielają odpady o różnych właściwościach fizycznych: osobno metal, osobno szkło, osobno papier. Tak podzielone odpady są zgniatane. Służą do tego specjalne prasy: pionowe (do belowania kartonów, folii, butelek PET, puszek aluminiowych), kanałowe (prasują m.in. tekstylia, gumy, elementy drewniane) i rolujące. Czasami surowce wtórne muszą zostać pokruszone w różnego typu kruszarkach lub podziurawione w perforatorach. Dotyczy to głównie plastikowych butelek, z których zapomnieliśmy lub nam się nie chciało zdjąć zakrętki. Wszystko po to, żeby nasze śmieci najpierw posegregować, a następnie zmniejszyć ich objętość, ułatwiając ich magazynowanie i transport do recyklerów.

Co z odpadami, które segregujemy w domu?

Śmieciarka, która zbiera posegregowane odpady z pojemników wrzuca je do trzech osobnych komór. Do każdej z nich trafia inny rodzaj odpadów. Pewnie istnieją nieuczciwe firmy, które mają za nic nasze segregowanie, ale w takim przypadku trzeba udać się do władz naszej gminy z pretensjami, że nie kontroluje swojego zleceniobiorcy.

Te odpady również trafiają do sortowni, ale nie muszą być wyposażone w tak specjalistyczny sprzęt jak do segregacji wstępnej, ponieważ ludzie w domach już jej dokonali. Dzięki temu taniej, szybciej i efektywniej można odzyskać surowce wtórne. Odpady poddawane są dalszej specjalistycznej segregacji. Inny jest plastik z butelek, inny z reklamówek, do czego innego można wykorzystać tekturę, a do czego innego gazety. Takie sprasowane surowce wtórnesortowni transportowane są do recyklerów.

Spalarnia śmieci

Odpady nienadające się do przetworzenia, można spalić w spalarni odpadów. Spalarnie powinny być wyposażone w specjalne filtry uniemożliwiające przedostanie się do atmosfery i gleby niebezpiecznych substancji. Paląc śmieci uzyskujemy energię. Odzyskanie energii w postaci ciepła czy energii elektrycznej pozwoli zmniejszyć wykorzystywanie konwencjonalnych źródeł energii, które wymagają nakładów na ich wydobycie i transport.

Przypominamy, że do 2014 r. mamy zmniejszyć ilość składowanych odpadów komunalnych do max. 60%. Takie cele przyjęto w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014. W związku z tym planuje się budowę spalarni śmieci w kilku większych miastach Polski.

O tym co wiąże się z powstaniem spalarni odpadów i jak ona działa pisaliśmy w poprzednim artykule.

Podstawa prawna: