Co to są odpady biodegradowalne?

Odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista. Według litery prawa są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Bardziej praktycznie odpady biodegradowalne to głównie odpady, które powstają z konserwacji terenów zielonych (np.ścięte trawy, liście, ścięte gałęzie, itp) oraz tzw. odpady kuchenne (resztki żywności, czy resztki z przygotowania żywności, odpady po owocach i warzywach, itp.).

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 10 luty 2012 r.

Podstawa prawna: