Oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń technologicznych do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków wraz z obiektami pomocniczymi niezbędnymi dla dostarczania energii, wody, stworzenia odpowiednich warunków pracy i obsługi oczyszczalni. Oczyszczalnie ścieków ze względu na rodzaj stosowanych technologii i związanych z nimi procesami dzieli się na:

– mechaniczne,

– chemiczne,

– biologiczne,

– z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Dla lepszego efektu oczyszczania ścieków łączy się różne techniki oczyszczania.

Definicja na podstawie GUS.