Nowe wzory oznakowania opakowań obowiązujące od 2015 roku!

W dniu 29 września 2014 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań. Rozporządzenie określa wzory oznaczeń materiału, z którego opakowanie zostało wykonane, wzór oznakowania opakowania wskazujący, że opakowanie może być wielokrotnie wykorzystane oraz symbol, że opakowanie może być poddane procesowi recyklingu.

Wzory oznaczeń materiałów zostały podzielone na grupy i przedstawione w załącznikach 1-7:

  • załącznik nr. 1 – tworzywa sztuczne

  • załącznik nr. 2 – papier i tektury

  • załącznik nr. 3 – stal i aluminium

  • załącznik nr. 4 – drewno (w tym korek)

  • załącznik nr. 5 – bawełna i juta

  • załącznik nr. 6 – szkło

  • załącznik nr. 7 – opakowania wielomateriałowe.

Załącznik nr. 8 zawiera wzór oznaczenia opakowania wielokrotnego użytku, natomiast załącznik nr. 9 symbol przydatności do recyklingu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku i od tego momentu wszyscy wprowadzający produkty w opakowaniach będą zobowiązani do stosowania nowych symboli.

Jednolity system oznaczeń znacznie usprawni gospodarkę odpadami opakowaniowymi i sprawi, że stanie się skuteczniejsza.

To rozporządzenie zastąpiło Rozporządzenie Minister Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań. W poprzednim rozporządzeniu określone były jedynie wzory oznaczeń aluminium i tworzyw sztucznych oraz wzory oznaczeń opakowań wielokrotnego użytku i wzór oznaczenia przydatności do recyklingu.

Podstawa prawna: