Już jest! Nowa ustawa o odpadach!!!

8 stycznia 2013 r w Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o odpadach.

Wbrew wcześniejszym zapewnianiom, co do terminu opublikowania ustawy w drugim kwartale 2013 roku, ustawodawca wyraźnie się pośpieszył i już w styczniu badzie obowiązywać nas nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia tj. 23 stycznia 2013 r.

Nowa ustawa o odpadach! Sprawdź zmiany w zakresie uprawnień do wytwarzania i gospodarowania odpadami!

Nowa ustawa o odpadach! Pytania i odpowiedzi – część 1