23 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zastąpiła ona dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Nowa ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi oraz sprzedawców i pośredników w obrocie odpadami, jak i również obowiązki organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami.

Zmianie ulegną dotychczasowe procedury i zakres wymagań dot. składania wniosków celem uzyskania zezwoleń (na zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie) w zakresie działalności dot. gospodarki odpadami (oprócz pozwolenia na wytwarzanie odpadów).

Nowa ustawa o odpadach wprowadza jeszcze wiele innych istotnych zmian. W związku z dużym zainteresowaniem nowymi regulacjami prawnymi udostępniamy link do tekstu nowej ustawy o odpadach.

Nowa ustawa o odpadach! Pytania i odpowiedzi – część 1

Podstawa prawna: