Który urząd jest właściwy?

  Podmioty korzystające ze środowiska we własnym zakresie ustalają wysokość należnej opłaty oraz wnoszą ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego:

– w przypadku opłat za emisje spalin z silników pojazdów – do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska,

– w przypadku opłat za ogrzewanie – do urzędu właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Opłatę ustala się w oparciu o stawki obowiązujące w danym okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Poza opłatami, podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przekładania informacji i danych, wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat do urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

W poniższej tabeli przedstawiamy adresy urzędów marszałkowskich i WIOŚ oraz strony internetowe z numerem kont bankowych na które należy przelać opłaty środowiskowe.

 

 

 

Lp.

Województwo

Miejsce składania sprawozdań

Adres strony internetowej z nr konta bankowego

1

Dolnośląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1279&str=30
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław

2

Kujawsko-Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=240
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

3

Lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin
http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=477
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Obywatelska 13
20-092 Lublin

4

Lubuskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
http://www.biplubuskie.home.pl/index.php?page=oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

5

Łódź

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodzkie/urzadmarszalkowski/sprawywurzedzie/914ae5004563e590b389f7bca5796ebf
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Lipowa 16
90-743 Łódź

6

Małopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Ul. Racławicka 56
30 – 017 Kraków
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmiotowe/Srodowisko/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawe/oplaty+za+srodowisko.htm
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków

7

Mazowieckie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa
http://www.bip.mazovia.pl/dla-mieszkancow/uslugi-w-um/sprawa,29,6.htmlplik karta usługi
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110A
00-716 Warszawa

8

Opolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=19&idd=73
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

9

Podkarpackie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Rolnictwa i  Gospodarki Wodnej
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/oplaty/syst_plr#uiszczanie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Gen. M. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów

10

Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/oplaty_korzystanie_srodowiska/
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Ciołkowskiego 2/3
15-264 Białystok

11

Pomorskie

Miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot

Powiaty: gdański, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski i wejherowski

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/urzad/sprawy/sprawy_do_zalatwienia/srodowisko
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk

Miasto: Słupsk

Powiaty: chojnicki, bytowski, człuchowski, kartuski, lęborski i słupski

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Oddział zamiejscowy  w Słupsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Delegatura w Słupsku
ul. Kniaziewicza 30
76-200 Słupsk

12

Śląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice

13

Świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
http://bip.sejmik.kielce.pl/96-w-zakresie-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska/217-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-955 Kielce

14

Warmińsko-Mazurskie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/534/1234/Oplaty_za_korzystanie_ze_srodowiska/
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. 1 Maja 13b
10-117 Olsztyn

15

Wielkopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
Plac Wolności 18
61-739 Poznań
http://www.umww.pl/pub/upload
docs/rachunki-bankowe-do-
wnoszenia-oplat.1354174137.pdf
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

16

Zachodniopomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4001:opaty-za-korzystanie-ze-rodowiska&catid=422:rodowisko&Itemid=84
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin