Kiedy powinniśmy wybrać podziemne zbiorniki gazu?

Gdy w naszym przedsiębiorstwie lub w działalności rolnej, a nawet większym gospodarstwie domowym pojawia się potrzeba przechowywania gazu – właściwą odpowiedzią jest zbiornik. Jednak ta odpowiedź jest jedynie początkiem kolejnych pytań – choćby tego, czy ma być to zbiornik naziemny, czy podziemny. Wariant naziemny może się świetnie sprawdzić w przypadku domu jednorodzinnego lub ogólnie w przypadku potrzeb przechowywania małych ilości gazu. Oprócz ograniczonej pojemności ma on też inne wady choćby to, że nie można go montować w terenie podmokłym lub też w zagłębieniach terenu. Musimy też zachować odpowiednie odległości zarówno od budynków mieszkalnych, jak i od pozostałego typu budynków, a także od takich elementów jak rowy, wpusty kanalizacyjne, studzienki i inne. Dla estetów pewnym problemem będzie też fakt, że taki zbiornik będzie widoczny na działce. Częściowo można spróbować zamaskować go zielenią jednak niezależnie od naszych starań trudno oczekiwać, że taki zbiornik będzie stanowił ozdobę naszego terenu. Tym samym, mimo że będzie on tańszy i łatwiejszy w montażu w porównaniu ze zbiornikiem podziemnym to znacznie częściej to ten drugi stanowi lepszy wybór.

Montaż zbiorników podziemnych

Pamiętajmy, że ta podziemność niekoniecznie musi być dosłowna. Jeśli na przykład nasza działka jest na terenie podmokłym i poziom wody gruntowej jest zbyt wysoki, to podziemne zbiorniki gazu możemy wkopać tylko częściowo, a wystającą resztę przykryć ziemią i trawą. Stanowić to będzie ciekawy kompromis pomiędzy zbiornikiem podziemnym i naziemnym. Tym bardziej że wymagane przez prawo odległości od budynków i innych obiektów w przypadku zbiornika podziemnego będą znacząco niższe niż w przypadku tego naziemnego. W rezultacie może się okazać, że mimo iż na naszej działce nie ma miejsca na zbiornik naziemny, to na zbiornik podziemny jesteśmy już w stanie wygospodarować przestrzeń. Zwróćmy uwagę choćby na minimalną odległość od budynków mieszkalnych – dla zbiorników naziemnych będą to 3 metry, podczas gdy zbiornik podziemny może się znajdować w odległości jednego metra. Pamiętajmy jednak, że oprócz kosztów montażu będziemy musieli się liczyć również z kosztami eksploatacyjnymi, gdyż podziemny zbiornik gazu powinien być minimum co 10 lat odkopywany i poddawany szczegółowej kontroli stanu technicznego.

Wyposażenie zbiorników podziemnych

Wbrew pozorom takie zbiorniki to nie tylko przestrzeń do przechowywania gazu, ale też skomplikowany system zaworów, przyłącz, reduktorów i innej infrastruktury. Przykładowo zbiorniki oferowane przez petro-box.pl w większości przypadków zawierają takie elementy jak choćby zawór napełniania, zawory serwisowe, zawór poboru fazy gazowej czy wskaźnik napełnienia. Bez problemu możemy je uzupełnić również o elektroniczne sondy monitorujące temperaturę i poziom napełnienia zbiornika oraz wszelkie inne przyłącza zgodnie z potrzebami Klienta. Co ważne nie zawsze musimy korzystać z gotowych zbiorników, czasem niezbędne będzie zaprojektowanie i specjalnie na nasze potrzeby, choć oczywiście musimy się wtedy liczyć z wyższą ceną. Upewnijmy się też czy producent lub dostawca naszych zbiorników zapewni nam również pomoc w uruchomieniu instalacji, a także w jej późniejszym serwisie i przeglądach okresowych. Będzie to znacznie wygodniejsze rozwiązanie niż takie, w którym musimy szukać na wolnym rynku innych firm, które zajmują się tymi aspektami.

Naturalne zbiorniki podziemne

Mówiąc o podziemnych zbiornikach gazu na ogół mamy na myśli te stworzone przez człowieka. Tymczasem w skali kraju wyróżniamy też tak zwane podziemne magazyny gazu (PMG), których rolę spełniają nieczynne kopalnie węgla, kawerny solne, a także wyeksploatowane złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. W takich naturalnych zbiornikach podziemnych sama Polska przechowuje kilka miliardów metrów sześciennych gazu, a inne kraje europejskie nawet kilkadziesiąt miliardów metrów sześciennych. Zbiorniki takie mogą być wykorzystywane zarówno jako sezonowy magazyn gazu, jak i jako rezerwy strategiczne dla danego kraju.