Jak zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery?

Chcąc ograniczyć emisję CO2 należy mieć na względzie fakt, że istotne jest zarówno działanie kolektywne, jak i indywidualne.

  • Gromadzenie CO2 w lasach.

Jedno drzewo absorbuje rocznie około 6 kg dwutlenku węgla. – Pomysły związane z gromadzeniem CO2 w lasach znajdują moje poparcie, jeżeli to będzie oznaczało, że zalesiamy obszary rolnicze, a nie dosadzamy drzewa lub zmieniamy gatunki w istniejących lasach na takie, które lepiej wychwytują CO2 – tłumaczy Michał Paca, ekolog, właściciel firmy Ziemia Polska i ekspert branży gospodarki bioodpadami.

  • Oszczędzanie energii.

Wyłączając pięć 60W żarówek w domu, w czasie, gdy nie muszą być włączone, można zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 270 kg w roku. Decydując się na zakup okien z podwójnymi a nie pojedynczymi szybami do domu, można zmniejszyć ilość CO2 o 350 kg rocznie.

  • Korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Do zredukowania ilości CO2 przyczynia się też czerpanie energii, np. ogniw słonecznych, elektrowni wiatrowych czy geotermii (energii termicznej skał znajdujących się wewnątrz Ziemi).

Jak dwutlenek węgla wpływa na środowisko?

Gazy wyrzucane do atmosfery, szczególnie dwutlenek węgla, mogą spowodować szereg dramatycznych konsekwencji. Najpoważniejszą z nich jest zwiększenie pochłaniania ciepła przez Ziemię. Ma to wpływ na podwyższenie temperatury Ziemi i prowadzi do powstania efektu cieplarnianego. Ocieplenie klimatu dotknie zarówno ludzi, jak i świata roślin i zwierząt. Globalne ocieplenie może spowodować:

  • przesunięcie stref klimatycznych,
  • topnienie lodowców,
  • podwyższenie wód w oceanach,
  • susze,
  • pożary,
  • migracje zwierząt.