Jak otworzyć punkt skupu surowców wtórnych?

Coraz więcej osób zastanawia się nad założeniem punktu skupu surowców wtórnych. Nie jest to jednak takie proste.

Pierwszym krokiem do otworzenia punktu skupu jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli na planie zagospodarowania przestrzennego są wyznaczone jedynie tereny pod zabudowę mieszkalną nie będziemy w stanie uzyskać pozwolenia na otwarcie skupu. Żebyśmy takie pozwolenie mogli uzyskać na planie zagospodarowania muszą być wyznaczone tereny pod zabudowę przemysłową lub gospodarczą.

Później należy się zastanowić jakie surowce chcemy skupować – zależy od tego jakie pozwolenia będziemy musieli uzyskać. Do 1 sierpnia 2013 roku każdy skup surowców wtórnych był zaliczany do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. Jednak po 1 sierpnia do tej grupy zaliczane są jedynie skupy surowców wtórnych, które odbierają złom.

W związku z tym, jeśli chcemy otworzyć punkt skupu surowców wtórnych ze złomem pierwszym pozwoleniem jakie musimy uzyskać jest decyzja środowiskowa. Wniosek o tę decyzję powinien zawierać:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia, która zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu

 • kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie

 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

 • oryginał dowodu opłaty skarbowej.

Natomiast, jeżeli nie zamierzamy w naszym punkcie odbierać złomu taka decyzja nie jest konieczna.

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej (jeśli jest wymagana), jeśli na danym obszarze nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Następnie składamy wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego jeśli staramy się o otwarcie punktu w istniejącej hali czy magazynie. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wszelkimi opiniami i uzgodnieniami,

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana).

Po uzyskaniu pozwolenia możemy rozpocząć budowę.

Ostatnim pozwoleniem jakie musimy mieć jest pozwolenie na zbieranie odpadów. Wniosek ten zawiera m.in.:

 • NIP i REGON posiadacza odpadów

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania

 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów

 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

 • szczegółowy opis stosownych metod zbierania odpadów

 • przewidywany okres działalności

Do wniosku należy dołączyć wcześniej uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dowód wpłaty.

Załatwienie wszystkich formalności najlepiej zlecić firmom zajmujących się doradztwem środowiskowym. Zdobycie wszystkich potrzebnych pozwoleń pójdzie wtedy o wiele sprawniej i taniej niż przy działaniu na własną rękę.

Podstawa prawna: