Jak się pozbyć gruzu zgodnie z prawem?

Remont nie należy do najłatwiejszych przedsięwzięć. Z jednej strony jego celem jest zmiana wyglądu mieszkania, domu, nadanie mu świeżości i własnego niepowtarzalnego stylu. Z drugiej wiąże się on z kurzem, brudem, hałasem nie do zniesienia i godzinami przycinania, malowania i mierzenia. Efekt końcowy bardzo często okupiony jest dużym stresem i zmęczeniem. Okazuje się jednak, że to nie sama praca przy przebudowie sprawia nam najwięcej kłopotów, ale generowane podczas pracy odpady. Podobnie, jak z meblami czy sprzętem AGD i RTV, nie możemy po prostu wrzucić ich do pojemników przed blokiem.

Remont równa się gruz

A podczas remontu powstaje mnóstwo gruzu. Wyburzanie ścian, skuwanie kafelek, docinanie, wymiana okien – wszystko to powoduje, że przed naszym domem może urosnąć spora góra gruzu, której później trudno będzie się pozbyć. Jak radzi Murator, już na etapie planowania remontu czy przebudowy, należy pomyśleć o miejscu, w którym będziemy gromadzić gruz. Najlepszy do tego będzie kontener, który nie tylko pozwoli nam zapanować nad odpadami, ale i ułatwi ich sprawny wywóz.

– Kontenery na gruz są coraz popularniejsze. Dziś właściwie każdy większy remont rozpoczyna się od wynajęcia takiego kontenera –  przyznaje właściciel firmy Klin, która zajmuje się wynajmem kontenerów na odpady. – Pomoże nam to nie tylko uporządkować nieco miejsce remontu, ale i szybkie pozbycie się odpadów budowlanych. Firmy zajmujące się wynajmem kontenerów oferują również wywóz gruzu w bezpieczny i legalny sposób – dodaje.

Gruz pod specjalnym nadzorem

Przystępując do remontu powinniśmy wiedzieć, że gruz to nie „zwykłe śmieci”. Kwestię jego wywozu regulują przepisy obowiązujące w danej gminie oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628) i ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 1229). To właśnie w nich znajdziemy zapis o tym, do jakiej kategorii odpadów zaliczają się te budowlane. Oznacza to, że gruzu nie możemy tak po prostu wyrzucić do kubła na śmieci, a tym bardziej w tak dużych ilościach, jakie powstają podczas remontu. Wynika to z tego, że opłata śmieciowa, którą uiszcza każdy mieszkaniec gminy, nie obejmuje wywozu i utylizowania gruzu. Co ważne, każdy wytwórca gruzu musi pozbyć się go na własny rachunek. Istnieją wyjątki, w których gmina przeprowadza akcję wywozu gruzu z posesji. Gruz możemy oddać również w punkcie PSZOK, jednak jego przetransportowanie może okazać się bardzo kłopotliwe bez odpowiedniego środka transportu. Składowanie gruzu na czas remontu może odbywać się na dwa sposoby:  przy mniejszych ilościach w tzw. workach gruzowych, zaś przy większych w kontenerach.

– Wywozem gruzu zajmują się specjalne podmioty, firmy, które posiadają uprawnienia do odbioru i wywozu odpadów budowlanych. Jej działalność reguluje ustawa o ochronie środowiska. W lokalnym urzędzie możemy sprawdzić, czy dana firma posiada wszystkie zezwolenia – wyjaśnia właściciel firmy Klin. – Każdy odbiór gruzu potwierdzany jest wystawieniem karty przekazania odpadów – dodaje.

Należy pamiętać, że nie można wywozić gruzu na własną rękę, a także składować go na swojej posesji, bo grozi to wysokim mandatem, nawet do 500 zł. Niedopilnowanie tej kwestii również oznacza mandat. Wynajęcie kontenera to oczywiście dodatkowy koszt, ale mamy pewność, że wszystko przeprowadzone zostanie zgodnie z prawem i w sposób bezpieczny dla środowiska. Dodatkowo nasz gruz może okazać się przydatny do innych celów.

Do ponownego wykorzystania

Podobnie, jak większość odpadów, gruz również ulega recyklingowi. Z jednej strony możemy go wykorzystać w dalszych etapach prac budowlanych, szczególnie w otoczeniu domu i pracach ogrodowych. Istnieje również możliwość odsprzedania gruzu firmom, które zajmują się  ich ponownym wykorzystaniem. Gruz może się bowiem przydać do utwardzania dróg, tworzenia fundamentów domów czy mostów.

Dokładną listę odpadów budowlanych do ponownego wykorzystania czy też takich, które możemy oddać reguluje rozporządzenie ministra środowiska z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które ich posiadacz może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. nr 75, poz. 527 z późn. zm.). Ponownie wykorzystane mogą być materiały, które nie powodują pylenia.

Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie odpady budowlane nadają się do ponownego wykorzystania. Należą do nich przede wszystkim wyroby eternitowe i azbestowe oraz elementy z PVC. Są nie tylko niebezpieczne dla środowiska, ale i dla naszego zdrowia. Ich usuwanie jest obostrzone bardzo restrykcyjnymi przepisami, dlatego najlepiej zlecić to zadanie specjalistycznej firmie, która od razu zajmie się wywozem i utylizacją tych szkodliwych materiałów.