Jak będzie z tymi opłatami?

Do końca 2012 roku władze lokalne miał podjąć decyzję w sprawie stawek i sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci. Ustawodawca dał gminom do wyboru cztery rozwiązania – opłatę uzależnioną od gospodarstwa domowego, powierzchni lokalu, liczby mieszkańców lub zużycia wody.

Najczęściej wybieraną metodą naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych jest opłata od osoby. Na takie rozwiązanie zdecydowała się większość miast Polski. Rzadziej wybiera się uzależnienie opłat za śmieci od zużycia wody czy za metr kwadratowy lokalu. Opłaty będą też niższe jeżeli będziemy je segregować. Jest pewne, że za nieposegregowane zapłacimy znacznie więcej.

Stawki opłat za odbiór śmieci naliczane od osoby wahają się od 7 zł 14 zł za odpady segregowane oraz od 10 zł do 26 zł za odpady niesegregowane. Stawki opłat uzależnione od zużycia wody kształtują się na poziomie ok. 5 zł za śmieci segregowane i ok. 7 zł za śmieci niesegregowane. Przy naliczaniu opłaty zależnej od powierzchni lokalu dla segregowanych i niesegregowanych odpadów wynoszą odpowiednio 0,50 zł/m2 i 0,60 zł/m2.

Podstawa prawna: