Ile może nasz kosztować wycięcie drzewa?

Zgodnie z polskim prawem na wycinkę drzewa starszego niż 10 lat (art. 83 ustawy o ochronie przyrody) trzeba uzyskać pozwolenie wójta gminy, burmistrza, bądź prezydenta miasta.

Nie pobiera się opłat od osób fizycznych uzyskujących zezwolenie na usunięcie drzewa. Inne przypadki, w których nie wnosi się opłaty za wycinkę drzew podaje art. 86 ustawy o ochronie przyrody.

Opłatę za wycinkę drzew ponosimy w sytuacji, gdy prowadzimy działalność gospodarczą. Wówczas pobranie opłaty jest obowiązkowe – pieniądze te są kierowane do funduszy ochrony środowiska. Opłata jest pobierana na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki nie mogą jednak przekraczać określonych, maksymalnych opłat za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Stawki są modyfikowane oraz publikowane co roku i kształtują się następująco na 2012 rok.

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU PNIA MIERZONEGO NA WYSOKOŚCI 130 CM


319,40 zł – przy obwodzie drzewa do 25 cm,

485,03 zł – przy obwodzie od 26 do 50 cm,

757,13 zł – przy obwodzie od 51 do 100 cm,

1183,02 zł – przy obwodzie od 101 do 200 cm,

1774,52 zł – przy obwodzie od 201 do 300 cm,

2484,32 zł – przy obwodzie od 301 do 500 cm,

3194,12 zł – przy obwodzie od 501 do 700 cm,

4140,55 zł – przy obwodzie powyżej 700 cm.

Aby uniknąć opłaty możemy zaproponować jednostce administracyjnej wykonanie tzw. „kompensacji przyrodniczej”. Jest to ustawowo przewidziana możliwość uzupełnienia strat poczynionych przez naszą wycinkę. Składamy pisemną deklarację wykonania nasadzeń wyrównujących straty przyrodnicze. Warunkiem ostatecznego odstąpienia od opłaty jest kontrola dokonana po trzech latach od posadzenia drzew lub krzewów kompensujących, z uwzględnieniem tego, czy rośliny przyjęły się i prawidłowo rosną. Wtedy opłata zostaje ostatecznie umorzona.

Na uiszczenie opłaty mamy 14 dni od dnia wydania pozwolenia. Opłata na wniosek osoby występującej o pozwolenie może być rozłożona na raty lub odsunięta w czasie maksymalnie o 3 lata (kompensacja przyrodnicza).

Dla firm najkorzystniejsze jest więc przesadzanie lub sadzenie nowych drzew i dbanie, by przez trzy lata pozostały w dobrej kondycji. Pomimo wysokich opłat za wydanie pozwolenia, warto załatwić te formalności, gdyż kary za samowolne wycięcie drzew stanowią wielokrotność opłat za pozwolenie. Wycinka drzew samowolna jest zupełnie nieopłacalna.


Podstawa prawna: