DOBRY POTENCJAŁ EKOLOGICZNY – DEFINICJA

Kiedy możemy mówić o dobrym potencjale ekologicznym?

 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawyPrawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadza pojęcie dobry potencjał ekologiczny. Występuje on, gdy stan silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych lub sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych, który na podstawie klasyfikacji potencjału ekologicznego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego potencjału, jest określony co najmniej jako dobry.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny, aktualny na dzień 08 września 2014 r.

Podstawa prawna