Do zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wymagana decyzja środowiskowa

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach i art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, przy staraniu się o nowe zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jestdla przedsięwzięcia należącego do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Sprawdź co powinien zawierać wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

 

Podstawa prawna: