odpady budowlaneJak zaklasyfikować proces R14 i R15?

Po wejściu w życie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r. nadal można poddawać odzyskowi odpady w procesie odzysku oznaczonym jako R14 i R15, ale proces ten powinien być zakwalifikowany do procesów R1 – R13.

Zgodnie z art. 222 ustawy o odpadach, określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do ustawy.

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na odzysk odpadów nie musi go zmieniać z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (23 stycznia 2013 r.). Zgodnie z art 232 ust. 3 ustawy o odpadach decyzje wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy o odpadach zachowują ważność na czas jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (t.j. do dnia 23 stycznia 2015 r.).

Natomiast od dnia 23 stycznia 2013 r. należy posługiwać się już jedynie procesami odzysku R1 – R13. Na karcie przekazania odpadów (KPO) nie powinien być już wskazywany proces R14 i R15, ale odpowiadający mu proces z zakresu R3, R5, R11 i R12.

Przypominamy, że zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na przetwarzanie odpadów.

 

Podstawa prawna: