Odpady promieniotwórcze – definicja

Co to są odpady promieniotwórcze? Odpady promieniotwórcze (radioaktywne) są to materiały występujące w rożnych stanach skupienia (stałym, ciekłym lub gazowym) które: – zawierają substancje promieniotwórcze lub które są skażone tymi substancjami, – ich dalsze wykorzystanie jest niemożliwe (niska aktywność, duże rozcieńczenie itp.) lub niecelowe czy nieopłacalne,