Czy kosze uliczne są potrzebne?

Czy kosze uliczne są potrzebne?

Mogłoby się wydawać że wątek koszy ulicznych jest niewart w ogóle uwagi i zupełnie nieciekawy. Jednak zgłębiając się w tę tematykę można zdziwić się i odkryć że jednak jest ona w pewnym stopniu interesująca. Wszyscy wiemy, że celem ustawienia koszy ulicznych jest utrzymanie czystości w miejscach w których zostały umiejscowione. Kwestia ich używania i w ogóle ekologicznego zachowania ludzi w przestrzeni publicznej jest bardzo ważna. Można z cała pewnością stwierdzić że nikt nie chce przebywać wśród śmieci. Zadanie to spełniały odkąd tylko pojawiły się wśród ludzi. Kiedy przestano używać rynsztoka, który był siedliskiem chorób i bakterii w miastach zaczęły pojawiać się kosze uliczne. Znaczenie koszy ulicznych w przestrzeni Warto nadmienić […]

Kiedy powinniśmy wybrać podziemne zbiorniki gazu?

Kiedy powinniśmy wybrać podziemne zbiorniki gazu?

Gdy w naszym przedsiębiorstwie lub w działalności rolnej, a nawet większym gospodarstwie domowym pojawia się potrzeba przechowywania gazu – właściwą odpowiedzią jest zbiornik. Jednak ta odpowiedź jest jedynie początkiem kolejnych pytań – choćby tego, czy ma być to zbiornik naziemny, czy podziemny. Wariant naziemny może się świetnie sprawdzić w przypadku domu jednorodzinnego lub ogólnie w przypadku potrzeb przechowywania małych ilości gazu. Oprócz ograniczonej pojemności ma on też inne wady choćby to, że nie można go montować w terenie podmokłym lub też w zagłębieniach terenu. Musimy też zachować odpowiednie odległości zarówno od budynków mieszkalnych, jak i od pozostałego typu budynków, a także od takich elementów jak rowy, wpusty kanalizacyjne, studzienki i […]

Oświetlenie przemysłowe – dlaczego LED?

Oświetlenie przemysłowe – dlaczego LED?

Czy wiesz, że lampy LED emitują mniej CO2 w porównaniu do innych źródeł światła? Działają długo i wydatnie, a ich praca wiąże się z niższym poziomem promieniowania IR. Lampy LED są często wykorzystywane w zakładach przemysłowych, w których np. występuje niestabilne napięcie czy pojawiają się szkodliwe opary, w zakładach logistycznych, zakładach związanych z motoryzacją, branżą architektoniczną, a także przy autostradach i drogach szybkiego ruchu… Energooszczędne oświetlenie przemysłowe Cechą charakterystyczną lamp przemysłowych jest to, że mogą być stosowane w trudnych warunkach. Właśnie z tego powodu montowane są w różnego rodzaju zakładach pracy. Najczęściej jest przy tym wybierane oświetlenie LED. Dlaczego? W porównaniu do zwykłych żarówek jego średni czas działania jest dłuższy […]

Panele fotowoltaiczne – ekologiczny sposób na mniejsze rachunki za prąd

Panele fotowoltaiczne – ekologiczny sposób na mniejsze rachunki za prąd

Ceny energii elektrycznej nie są niskie i nie będą spadały. Na przestrzeni ostatnich lat widzimy tylko tendencję wzrostową. Ci, którzy chcą obniżyć koszty prądu, mogą poszukać innego dostawcy, przejść na korzystniejszą taryfę lub zacząć oszczędzać. Jest jednak jeszcze jeden sposób – fotowoltaika, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród właścicieli domów jednorodzinnych.

Zapakować? Nie, dziękuję.

Zapakować? Nie, dziękuję.

Zapakować w reklamówkę? Z takim pytaniem spotykam się w co drugim sklepie. W foliowych opakowaniach lądują marchewki, soczki, kartony z butami albo odzieżą, zabawki, krótko mówiąc mniejsze i większe zakupy. Ląduje w nich wszystko. One same lądują w końcu na śmietniku. Najkrótsza prawda o nich jest taka, że produkuje się je w sekundę, używa kwadrans a utylizuje kilkaset lat. Dlatego sklepy zaczęły wprowadzać torby biodegradowalne, które miały rozkładać się szybciej i bez uszczerbku dla środowiska. Teraz okazuje się, że są mu jeszcze mniej przyjazne niż tradycyjne foliówki. Wprowadzeniem ulegającym biodegradacji toreb chwaliło się wiele sieci handlowych. Miały one być bardziej przyjazne dla środowiska i byłyby, gdyby trafiały do specjalnych pojemników […]

OGRÓD W STYLU EKO

OGRÓD W STYLU EKO

Trawnik mojego sąsiada wpędziłby w kompleksy osoby dbające o stan kortów na Wimbledonie czy murawy Camp Nou w Barcelonie, czyli generalnie największych speców od zielonych nawierzchni na świecie. Podejrzewam, że w nocy przeczesuje grzebieniem niesforne źdźbła a przed wejściem na ten dywan zakłada laczki z miękką podeszwą. Taki trawnik to marzenie każdego posiadacza domu z ogrodem. Do tego wystarczy dorzucić kilka starannie przyciętych iglaków, dyskretną grządkę z warzywami nieskażonymi pestycydami i voila. Ogród jak z katalogu. Piękny? Owszem. Praktyczny? No jasne. Ekologiczny? Niekoniecznie. A wręcz przeciwnie. A przecież pomysł na ekologiczny ogród jest prosty chociaż daleko odbiegły od tego co widać przed typowym polskim domem. Dla ekosystemu, na którym stawiamy […]

Standardy jakości gleby

Standardy jakości gleby

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627) powierzchnia ziemi jest to naturalnie ukształtowany teren, gleba oraz znajdująca pod nią warstwa ziemi do głębokości oddziaływania na człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie. Zgodnie z ustawą ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez: racjonalne gospodarowanie; zachowanie wartości przyrodniczych; zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania; ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania; utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów; doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów – jeżeli nie są one dotrzymane; zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych dóbr […]

Co to jest obszar Natura 2000 ?

Co to jest obszar Natura 2000 ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220) obszar Natura 2000, jest to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub też obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Obszar ten utworzony został w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych czy też gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Cele przyświecające tworzeniu sieci Natura 2000 są podstawą zachowania równowagi przyrodniczej w środowisku i prawidłowego przebiegu procesów przyrodniczych decydujących o stabilności i trwałości przyrody. Ma to ogromne znaczenie dla jakości życia człowieka, a więc i  możliwości funkcjonowania obecnych i przyszłych pokoleń. Obszar Natura 2000 może obejmować całość lub część obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, takimi jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska […]

Czym jest EMAS?

Czym jest EMAS?

EMAS czyli Europejski System Ekozarządzania i Audytu jest to europejskie rozporządzenie zawierające wytyczne dla systemu zarządzania środowiskiem. EMAS obowiązuje w 25 Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przystąpienie do Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu jest dobrowolne, jednakże należy zachęcać organizacje, w szczególności te małe do uczestnictwa w EMAS. Celem EMAS jest dążenie do ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej przez ustanowienie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, systematyczną, obiektywną i okresową ocenę efektywności systemów, dostarczanie informacji o efektach działalności środowiskowej, prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem oraz aktywne zaangażowanie pracowników organizacji oraz odpowiednie szkolenia. Korzyści wynikające z wdrożenia Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu: sprawny system zarządzania środowiskowego; poprawa jakości środowiska pracy; obniżenie kosztów: energii, materiałów, wyposażenia i inwestycji, opłat za korzystanie ze […]