Co wydarzyło się we wrześniu 2012 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska?

Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiacu.

Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl

We wrześniu 2012  ogłoszono następujące akty prawne:

18.09.2012

Rozporządzenia wejdą w życie z dniem 03.10.2012

20.09.2012

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 05.10.2012

21.09.2012

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 09.10.2012

28.09.2012

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 29.03.2013

06.09.2012

Status aktu prawnego: obowiązujący

27.09.2012

Status aktu prawnego: obowiązujący