Co wydarzyło się w styczniu 2013 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska?

Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu.

Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl

W styczniu 2013 ogłoszono następujące akty prawne:

08.01.2013

Akty prawne weszły w życie z dniem 23.01.2013

17.01.2013

Ustawa wejdzie w życie z dniem 01.02.2013

21.01.2013

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 05.02.2013

25.01.2013

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 09.02.2013

30.01.2013

Ustawa wejdzie w życie z dniem 14.02.2013