AKTUALNOŚCI: LISTOPAD 2015 R.

Co wydarzyło się w listopadzie 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska?

Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu.

Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony, gdzie publikowany został pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl

W listopadzie 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne:

12.11.2015
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2015.1593)

23.11.2015
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015.1695)