Jak zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery?

Jak zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery?

Chcąc ograniczyć emisję CO2 należy mieć na względzie fakt, że istotne jest zarówno działanie kolektywne, jak i indywidualne. Gromadzenie CO2 w lasach. Jedno drzewo absorbuje rocznie około 6 kg dwutlenku węgla. – Pomysły związane z gromadzeniem CO2 w lasach znajdują moje poparcie, jeżeli to będzie oznaczało, że zalesiamy obszary rolnicze, a nie dosadzamy drzewa lub zmieniamy gatunki w istniejących lasach na takie, które lepiej wychwytują CO2 – tłumaczy Michał Paca, ekolog, właściciel firmy Ziemia Polska i ekspert branży gospodarki bioodpadami. Oszczędzanie energii. Wyłączając pięć 60W żarówek w domu, w czasie, gdy nie muszą być włączone, można zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 270 kg w roku. Decydując się na zakup okien […]

F-GAZY – NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI KLIMATYZACYJNYMI, CHŁODNICZYMI, SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

F-GAZY – NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI KLIMATYZACYJNYMI, CHŁODNICZYMI, SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Czym są F-gazy? Jakie obowiązki mają operatorzy ww. urządzeń i systemów? Gdzie są one zapisane? W celu dostosowania przepisów krajowych do prawodawstwa unijnego, 15 maja 2015 r. uchwalona została Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881). Ustawa wprowadziła szereg obowiązków dla podmiotów gospodarczych wykorzystujących pośrednio (m.in. poprzez użytkowanie urządzeń chłodniczych) lub bezpośrednio substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane (gazy cieplarniane zawierające fluor – wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6), bądź też mieszaniny tych substancji – dalej nazywane F-gazami). F-gazy są powszechnie wykorzystywane jako czynniki chłodnicze. Zgodnie z zapisami ustawy, operator urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej […]