Oleje odpadowe – definicja

Oleje odpadowe – definicja

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U..2013.21) oleje odpadowe to nic innego jak mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. Zaliczamy do nich: zużyte oleje z silników spalinowych, oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe, oleje hydrauliczne. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r  w  sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923), oleje odpadowe klasyfikowane są głównie w grupie 13  – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12, 19), oraz w innych grupach, np. 12 (12 01 19* – Oleje z obróbki metali łatwo ulegających biodegradacji). Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 […]