Nowe wzory kart przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu od 1 stycznia 2015 roku

Nowe wzory kart przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu od 1 stycznia 2015 roku

Zgodnie z art. 236 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21), obecne rozporządzenie straciło ważność z dniem 31 grudnia 2014 r. Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, określa wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: 1) wzór karty przekazania odpadów (KPO), 2) wzór karty ewidencji odpadów (KEO), 3) wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, 4) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 5) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 6) wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nowością jest karta ewidencji odpadów niebezpiecznych, która przeznaczona jest dla sprzedawców odpadów oraz pośredników w obrocie odpadami, nie będącymi posiadaczami odpadów. Wzory kart są dołączone do rozporządzenia w postaci załączników. Nowe wzory […]

Raport KOBIZE do końca lutego

Raport KOBIZE do końca lutego

Każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek złożenia corocznego raportu o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) do 28 lutego 2015 roku. Obowiązek składania raportów KOBiZE dotyczy:  „dużych podmiotów” prowadzących instalacje, objętych pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów;  „małych podmiotów” prowadzących na terenie swoich zakładów wyłącznie instalacje, nie wymagające pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Raporty KOBiZE należy złożyć do końca lutego (28/29) każdego roku. Obowiązek sporządzania raportu pojawił się 2011 roku. Zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych […]

AKTUALNOŚCI: STYCZEŃ 2015

AKTUALNOŚCI: STYCZEŃ 2015

Co wydarzyło się w styczniu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W styczniu 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 01.01.2015 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1322) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz.U.2014.1298) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu […]